Indexy a trendy Publikace Mapa lokalit  

Publikace

Data JPSP slouží jako podklad pro řadu odborných článků v prestižních ornitologických časopisech i pro cílené studie pro orgány státní správy. Máte-li zájem se s některými z nich seznámit, kontaktujte nás (e-mail: jpsp&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz). Kromě vlastního zpracování jsou data pravidelně předávána pro využití v celoevropském monitoringu běžných druhů ptáků.

ROK 2021

Odborné články

BOWLER D., RICHTER R.L., ESKILDSEN D., KAMP J., MOSHØJ C.M., REIF J., STREBEL N., TRAUTMANN S., VOŘ͊EK P., 2021: Geographic variation in the population trends of common breeding birds across central Europe. Basic and Applied Ecology 56: 72-84.

Studie pro státní organizace

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2020 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2021 (autoři Z. Vermouzek, V. Zámečník)

ROK 2020

Odborné články

KOLEČEK J., ADAMÍK P. and REIF J., 2020: Shifts in migration phenology under climate change: temperature vs. abundance effects in birds. Climatic Change 159: 177-194.

Studie pro státní organizace

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2019 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2020 (autoři Z. Vermouzek, V. Zámečník)

Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků za rok 2020 (autoři Z. Vermouzek, J. Reif, P. VoříŠek)

ROK 2019

Odborné články

REIF J. & VERMOUZEK Z., 2019: Collapse of farmland bird populations in an Eastern European country following its EU accession. Conservation Letters 2019, doi: 10.1111/conl.12585.

SCHULZE E.D., CRAVEN D., DURSO A.M., REIF J., GUDERLE M., KROIHER F., HENNIG P., WEISERBS A., SCHALL P., AMMES C. and EISENHAUER N., 2019: Positive association between forest management, environmental change, and forest bird abundance. Forest Ecosystems 6: 3.

JAŠKA P., 2019: Strnad luční obsadil zachovalá bezlesí Slavkovského lesa. Arnika (1/2019): 18-22.

Studie pro státní organizace

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2018 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2019 (autoři Z. Vermouzek, V. Zámečník)

ROK 2018

Odborné články

JAŠKA P., 2018: Výskyt bekasiny otavní v CHKO Slavkovský les a příčiny jejího ohrožení. Arnika (1/2018): 2-6.

Studie pro státní organizace

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2017 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2018 (autor Z. Vermouzek, V. Zámečník)

ROK 2017

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2017 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2016 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2016

Odborné články

REIF J. and HANZELKA J. 2016: Grassland winners and arable land losers: The effects of post-totalitarian land use changes on long-term population trends of farmland birds. Agriculture Ecosystems and Environment 232: 208-217.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za roky 2015 a 2016 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2015 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2015

Odborné články

DÍAZ M., CUERVO J.J., GRIM T., FLENSTED-JENSEN E., IBÁnEZ-ÁLAMO J.D., JOKIMÄKI J., MARKÓ G., TRYJANOWSKI P. and MoLLER A.P. 2015: Interactive effects of fearfulness and geographical location on bird population trends. Behavioral Ecology 26: 716–721.

FLOUSEK J., TELENSKÝ T., HANZELKA J. and REIF J. 2015: Population trends of Central European montane birds provide evidence for adverse impacts of climate change on high-altitude species. PLoS ONE 10: e0139465.

HANZELKA J., TELENSKÝ T. and REIF J. 2015: Patterns in long-term changes of farmland bird populations in areas differing by agricultural management within an Eastern European country. Bird Study 62: 315-330.

MORELLI F., JIGUET F., REIF J., PLEXIDA S., SUZZI VALLI A., INDYKIEWICZ P., ŠÍMOVÁ P., TICHIT M., MORETTI M. and TRYJANOWSKI P. 2015: Cuckoo and biodiversity: testing the correlation between species occurrence and bird species richness in Europe. Biological Conservation 190: 123-132.

Studie pro státní organizace

Indikátor běžných druhů ptáků za rok 2014 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2014

Odborné články

KOSCHOVÁ M. and REIF J. 2014: Potential range shifts predict long-term population trends of common birds breeding in the Czech Republic. Acta Ornithologica 49: 183-192.

REIF J., ŠKORPILOVÁ J., VERMOUZEK Z. and ŠASTNÝ K. 2014: Změny početnosti hnízdních populací běžných druhů ptáků v České republice za období 1982–2013: analýza pomocí mnohodruhových indikátorů. Sylvia 50: 41–65.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2014 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2013

Odborné články

REIF J., PRYLOVÁ K., ŠIZLING A. L., VERMOUZEK Z., ŠŤASTNÝ K. and BEJČEK V. 2013: Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness. Journal of Ornithology 154: 359-370.

CUERVO J. J., MOLLER A. P. 2013: Temporal Variation in Population Size of European Bird Species: Effects of Latitude and Marginality of Distribution. PLoS ONE 8: e77654.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2013 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2012

Odborné články

DEVICTOR V., VAN SWAAY C., BRERETON T., BROTONS L., CHAMBERLAIN D., HELIOLA J., HERRANDO S., JULLIARD R., KUUSSAARI M., LINDSTRÖM A., REIF J., ROY D.B., SCHWEIGER O., SETTELE J., STEFANESCU C., VAN STRIEN A., VAN TURNHOUT C., VERMOUZEK Z., WALLISDEVRIES M., WYNHOFF I., JIGUET F. 2012: Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale. Nature Climate Change 2: 121-124.

DEVICTOR V., VAN SWAAY C., BRERETON T., BROTONS L., CHAMBERLAIN D., HELIOLA J., HERRANDO S., JULLIARD R., KUUSSAARI M., LINDSTRÖM A., REIF J., ROY D.B., SCHWEIGER O., SETTELE J., STEFANESCU C., VAN STRIEN A., VAN TURNHOUT C., VERMOUZEK Z., WALLISDEVRIES M., WYNHOFF I., JIGUET F. 2012: Uncertainty in thermal tolerances and climatic debt - replay. Nature Climate Change 2: 638-639.

LE VIOL I., JIGUET F., BROTONS L., HERRANDO S., LINDSTRÖM A., PEARCE-HIGGINS J. W., REIF J., VAN TURNHOUT C. and DEVICTOR V. 2012: More and more generalists: two decades of changes in European avifauna. Biology Letters 8: 780-782.

REIF J. FLOUSEK J. 2012: The role of species' ecological traits in climatically driven altitudinal range shifts of central European birds. Oikos 121: 1053-1060.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2012 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2011

Odborné články

REIF J., BÖHNING-GAESE K., FLADE M., SCHWARZ J. and SCHWAGER M. 2011: Bird population trends across iron curtain: brain matters. Biological Conservation 144: 2524-2533.

ŠIZLING A. L., KUNIN W. E., ŠIZLINGOVÁ E., REIF J. and STORCH D. 2011: Between geometry and biology: the problem of universality and the species-area relationship. American Naturalist 178: 602-611.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2011 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2010

Popularizační články

REIF J. & VERMOUZEK Z. 2010: K čemu nám slouží monitoring hnízdních populací běžných druhů ptáků?. Živa 2010/6: 282-284.

VERMOUZEK Z. 2010: Indikátor běžných druhů ptáků. In: ZEDEK V., HOŠEK M., VAVŘINOVÁ J. & SUKENÍKOVÁ K. (eds.) 2010: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR. MŽP Praha. 76 pp.

VERMOUZEK Z., REIF J. & VOŘÍŠEK P., 2010: Dopady změny klimatu na biologickou rozmanitost - vliv změny klimatu na běžné druhy ptáků. In: ZEDEK V., HOŠEK M., VAVŘINOVÁ J. & SUKENÍKOVÁ K. (eds.) 2010: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR. MŽP Praha. 76 pp.

Odborné články

REIF J., JIGUET F. & ŠŤASTNÝ K. 2010: Habitat specialisation of birds in the Czech Republic: comparison of objective measures with expert opinion. Bird Study 52: 197-212.

REIF J., VERMOUZEK Z., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & FLOUSEK J. 2010: Population changes in Czech passerines are predicted by their life-history and ecological traits. Ibis 152: 610-621.

REIF J., TELENSKÝ T., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. AND KLVAŇA P. 2010: Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet. Folia Zoologica 59: 313-322.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2010 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků (autoři Z. Vermouzek, J. Reif, P. Voříšek)

ROK 2009

Popularizační články

REIF J., VOŘÍŠEK P., VERMOUZEK Z., ŠŤASTNÝ K., KOSCHOVÁ M. & BEJČEK V. 2009: Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR. Ochrana přírody, zvláštní číslo 2009.

Odborné články

Hušek J., Adamík P., Cepák J. & Tryjanowski P. 2009: The influence of climate and population size on the distribution of breeding dates in the red-backed shrike (Lanius collurio). Ann. Zool. Fennici 46: 439-450.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2009 (autor Z. Vermouzek)

Indexy změn početnosti a populační trendy běžných druhů ptáků 2009 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor běžných druhů ptáků (autor Z. Vermouzek)

ROK 2008

Odborné články

REIF J., STORCH D., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K. & BEJČEK V., 2008: Bird-habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds. Biodiversity and Conservation DOI 10.1007/s10531-008-9430-4.

REIF J., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K., KOSCHOVÁ M. & BEJČEK V., 2008: The impact of climate change on long-term population trends of birds in a central European country. Animal Conservation doi:10.1111/j.1469-1795.2008.00200.x.

REIF J., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & PETR J., 2008: Agricultural intensification and farmland birds: new insights from a central European country. Ibis 150: 596-605, doi: 10.1111/j.1474-919x.2008.00829.x.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2008 (autor Z. Vermouzek)

Indexy změn početnosti a populační trendy běžných druhů ptáků (autoři Z. Vermouzek a J. Chytil)

Posouzení vlivu globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v České republice (autor J. Reif)

ROK 2007

Odborné články

REIF J., 2007: Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků. Sylvia 43: 31-43.

VOŘÍŠEK P., 2007: Ptáci jako indikátory biodiverzity. Ochrana přírody, 62/5: 19-22.

REIF J., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & PETR J., 2007: Population increase of forest birds in the Czech Republic between 1982 and 2003. Bird Study 54: 248-255.

Studie pro státní organizace

Analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků 1982-2007 (autor: J. Reif)

STARŠÍ

REIF J., VOŘÍŠEK P., ŠŤASTNÝ K. & BEJČEK V., 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 1982-2005. Sylvia 42: 22-37.

REIF J., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & VOŘÍŠEK P., 2005: Jednotný program sčítání ptáků v České republice: současný stav a perspektivy. Zprávy ČSO 60, 56-61.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., VOŘÍŠEK P. & FLOUSEK J., 2004: Populační trendy ptáků lesní a zemědělské krajiny v České republice v letech 1982-2001 a jejich využití jako indikátorů. Sylvia 40: 27-48.

FLOUSEK J., ŠŤASTNÝ K. & BEJČEK V., 1994: Jednotný program sčítání ptáků v České republice: 1981-1990. Zprávy ČSO 39: 9-23.

JANDA J., ŠŤASTNÝ K. & FUCHS R., 1989: Jednotný program sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy ČSO 31: 36-40.

ŠŤASTNÝ K. & JANDA J., 1984: Jednotný program sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy ČSO 27: 22-27.

JANDA J. & ŠŤASTNÝ K., 1984: Jednotný program sčítání ptáků. Zprávy ČSO 26: 25-33.